Menu

วันพระ วาระแห่งการทำบุญ…ถวาย “เสื่อ” เข้าวัด

ปัจจุบัน รูปแบบการทำบุญของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ต้องการสะสมเสบียงบุญนั้นมีหลายรูปแบบ นอกจากการถวายสังฆทาน ข้าวสารอาหารแห้งแล้ว การถวายเครื่องปูลาดเช่น “เสื่อ” เข้าวัด ก็ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภิกษุ สามเณร

และยังเปรียบเสมือนการปูพื้นความสุขสบาย ปราศจากสิ่งหมองหม่น สร้างบุญค้ำจุน นำพาความสุขสบายสู่ภายภาคหน้า

ทั้งนี้ หากพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ต้องการสะสมเสบียงบุญ อิ่มบุญ นอกจากถวายสังฆทาน อาหารแห้ง ส่งเสริมบุญบารมีวาสนาแล้ว การถวายเครื่องปูลาดเช่น “เสื่อทอ” เพื่อถวายวัด ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะการถวายเสื่อเปรียบเสมือนการปูพื้นความสุขสบาย ปราศจากสิ่งหมองหม่น สร้างบุญค้ำจุน นำพาสู่ความสุขภายภาคหน้า

อีกทั้งการทำบุญด้วยการถวายเสื่อแด่พระสงฆ์ ทุกคนจะได้รับผลบุญที่ยิ่งใหญ่ ทั้งลาภยศและชื่อเสียง ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหรือฐานะใดก็จะเป็นที่นับหน้าถือตา มีบารมีเป็นที่ยำเกรงของบริวารและคนรอบข้าง ทั้งยังเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่คนอื่นได้พักพิง

และการเลือกเสื่อทอ หรือเสื่อถวายวัดนี้ ถ้าให้ดีต้องเลือกเสื่อที่มีคุณภาพเกรดพรีเมียม เหมาะสมราคา อย่างเสื่อ “ตราสิงโต Lion Band” จาก YSJ MAT ที่ทำความสะอาดง่าย มีสีสันสดใส ทนทาน เสื่อทอคุณภาพหนานุ่ม เป็นมิตรต่อการใช้งาน ตอบสนองความต้องการได้อย่างมาก

Tel: +66 616250958 (Mobile)

Tel: +6634 473414 (Office)

Email: yongsengjan@gmail.com

Facebook : ysjmat

Website: https://www.ysjmat.com/

EnglishThailand