Search
  • YSJMAT

เสื่อ Recycle ลดโลกร้อน

Updated: Jan 5, 2019

ถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้มากที่สุดในชีวิตประจำวันหลายคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นล้วนทำมาจากพลาสติก ซึ่งผลิตภัณฑ์พลาสติกเหล่านี้เมื่อเราไม่ใช้แล้วสุดท้ายก็จะกลายเป็นขยะพลาสติกที่ถูกนำมาฝังกลบและเกิดปัญหาการย่อยสลายยากตามมา จึงทำให้เกิดการรีไซเคิลพลาสติก เพื่อช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยากและยังช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันเพื่อผลิตพลาสติกใหม่ ซึ่งปัญหาการใช้น้ำมันในการผลิตนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน


การรีไซเคิลพลาสติก มีทั้งสิ้น 7 ขั้นตอน

1. ตรวจสอบและแยกสิ่งที่ปะปนออกจากขยะพลาสติก

2. ตัดเป็นชิ้นเล็กๆและทำความสะอาด

3. แยกประเภทพลาสติกโดยการลอยในน้ำ

4. ทำให้แห้ง

5. หลอมด้วยความร้อนและความดัน

6. กรองอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนออก

7. อัดรีด ทำให้พลาสติกออกมาเป็นเส้น


ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์หลายประเภทที่หันมาใช้พลาสติกรีไซเคิลแทนวัตถุดิบหลัก เช่นท่อประปา แผ่นฟิล์มห่ออาหาร ถุงเย็นสำหรับบรรจุอาหาร ขวดยา ชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งทาง YSJ Mat ได้เล่งเห็นถึงปัญหาภาวะโลกร้อน จึงได้นำพลาสติกรีไซเคิลประเภทโพลิโพรพิลีน มาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้า ได้แก่ เสื่อพับปิคนิค เสื่อโมเดิร์นดีไซน์ เสื่อพลาสติก เสื่อวัด เสื่อกกพลาสติก ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้พลาสติกแล้ว เสื่อ YSJ Mat ยังทำความสะอาดง่าย มีสีสันสดใส ทนทาน เสื่อทอคุณภาพหนานุ่ม เป็นมิตรต่อการใช้งาน ตอบสนองความต้องการได้อย่างมาก


ที่มา www.mtec.or.th

Tel: +66 616250958 (Mobile)

Tel: +6634 473414 (Office)

Email: yongsengjan@gmail.com

Facebook : ysjmat

15 views
ysjmat-logo_edited.png
Contact Us