3 กิจกรรมสำหรับชาวพุทธในวันออกพรรษา

3 กิจกรรมสำหรับชาวพุทธในวันออกพรรษา

พอถึงวันออกพรรษาแล้ว หลาย ๆ คนที่มัวแต่ทำงานงก ๆ อาจจะไม่รู้ว่าในวันพระใหญ่ต่าง ๆ รวมถึงวันเข้าพรรษาที่จะถึงนั้นเราสามารถทำกิจกรรมอะไรที่ช่วยทำนุบำรุงศาสนาพุทธและทำให้เราสุขกายสบายใจได้บ้าง วันนี้เรามีกิจกรรมดี ๆ ในวันออกพรรษามาฝาก

ออกพรรษาตักบาตรเทโว พร้อมใจร่วมทำบุญ

ใกล้วันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เดือนตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นั่นก็คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือนของพระภิกษุ (นับตั้งแต่วันเข้าพรรษา) และเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในเวลาเช้าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11