ออกพรรษาตักบาตรเทโว พร้อมใจร่วมทำบุญ

ใกล้วันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เดือนตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นั่นก็คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือนของพระภิกษุ (นับตั้งแต่วันเข้าพรรษา) และเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในเวลาเช้าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11