เสื่อ Recycle ลดโลกร้อน

เสื่อ Recycle ลดโลกร้อน

สังคมไทยกับการทำบุญเป็นของที่อยู่คู่กันมาช้านาน ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญวันเกิด ทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา ทำบุญเพื่อสะเดาะเคราะห์ตามความเชื่อของชาวพุทธ ยิ่งเมื่อมีการย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่ใหม่ยิ่งจะต้องมีการทำบุญเพื่อเป็น ศิริมงคลกับผู้อยู่อาศัย บทความนี้จะพาท่านไปพบกับ 5 สิ่งที่เจ้าภาพต้องเตรียมในงานทำบุญบ้านกัน

5 สิ่งที่ขาดไม่ได้ในงานทำบุญบ้าน

สังคมไทยกับการทำบุญเป็นของที่อยู่คู่กันมาช้านาน ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญวันเกิด ทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา ทำบุญเพื่อสะเดาะเคราะห์ตามความเชื่อของชาวพุทธ ยิ่งเมื่อมีการย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่ใหม่ยิ่งจะต้องมีการทำบุญเพื่อเป็น ศิริมงคลกับผู้อยู่อาศัย บทความนี้จะพาท่านไปพบกับ 5 สิ่งที่เจ้าภาพต้องเตรียมในงานทำบุญบ้านกัน 5 สิ่งที่ขาดไม่ได้ในงานทำบุญบ้าน 1. นิมนต์พระ จำนวนพระสงฆ์ตามประเพณีนิยมมักเป็นเลขคี่คือตั้งแต่ 3, 5, 7 หรือ 9 รูป ตามความเหมาะสมกับขนาดสถานที่ 2. โต๊ะหมู่บูชาพระ โต๊ะหมู่บูชาพระ รวมไปถึงขันน้ำมนต์ สายสิญจน์ เทียนน้ำมนต์ จัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย โดยมีพระพุทธรูปเป็นพระประธาน 3. อาสนะ จัดวางให้มีระยะห่างพอดี ไม่ชิดติดกันจนเกินไป คำนึงถึงการวางข้าวของเครื่องใช้ของพระสงฆ์ (ตาลปัตร พร้อมน้ำดื่ม กระดาษชำระ และกระโถน) โดยอาจจะปูพื้นด้วยเสื่อกกก่อน 4. อาหาร แบ่งออกเป็น 3 ชุดได้แก่ 1.ชุดบูชาข้าวพระพุทธ สำหรับพระสงฆ์ตามจำนวน และสำหรับเจ้าที่เจ้าทาง (หรือศาลพระภูมิที่ตามแต่ละบ้าน) ประกอบด้วยข้าว อาหารคาว ผลไม้ ของหวาน และน้ำดื่ม 2.ชุดสำหรับพระพุทธวางไว้ด้านหน้าโต๊ะหมู่บูชาพระ อาหารที่เป็นมงคลนิยมถวายได้แก่ […]