Menu

การกำจัดเชื้อราบนเสื่อกก

การใช้เสื่อกกในฤดูฝนนี้ หลายท่านคงเคยพบปัญหาเชื้อราที่เกิดบนเสื่อกก ทำให้รู้สึกกวนใจ จนหลายครั้งอยากจะโยนทิ้ง แล้วซื้อเสื่อใหม่ แต่ท่านรู้หรือไม่ว่าเชื้อราเหล่านั้นสามารถกำจัดออกได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

สิ่งที่ต้องเตรียม

ผงซักฟอกที่ไม่มีส่วนผสมของแอมโมเนียน้ำยาฟอกขาวน้ำสะอาดฟองน้ำหรือผ้านุ่มๆถุงมือยาง

วิธีกำจัดเชื้อรา

ล้างเสื่อกกบริเวณที่มีเชื้อราด้วยน้ำผสมผงซักฟอกที่ไม่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย (เหตุที่ต้องหลีกเลี่ยงแอมโมเนีย เพราะจะต้องใช้น้ำยาฟอกขาวด้วย และหากแอมโมเนียทำปฏิกริยากับน้ำยาฟอกขาวจะเกิดสารพิษ เป็นอันตรายต่อร่างกาย)ผสมน้ำยาฟอกขาว ½ ถ้วยตวงกับน้ำสะอาด 3 ลิตร นำเสื่อกกโดยเฉพาะบริเวณที่มีเชื้อราแช่ลงในส่วนผสมที่เตรียมไว้ อย่างน้อย 15 นาทีนำเสื่อกกมาล้างทำความสะอาด โดยใช้น้ำผสมผงซักฟอกที่ไม่มีส่วนผสมของแอมโมเนียนำเสื่อกกมาตากในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก

คำแนะนำการกำจัดเชื้อรา

หลังการใช้งานให้กางเสื่อกกออกตากให้แสงแดดส่องโดยเฉพาะบริเวณที่มีเชื้อราจะช่วยในการขจัดเชื้อราที่เหลืออยู่ได้ในระหว่างการใช้น้ำยาฟอกขาว ควรสวมถุงมือยางเพื่อป้องกันการระคายเคือง และระวังไม่ให้เข้าตาหากไม่สามารถหาน้ำยาฟอกขาวได้ สามารถใช้น้ำส้มสายชูแทนได้ควรทำความสะอาดเสื่อกกก่อนเก็บ และไม่ควรเก็บเสื่อกกขณะยังเปียกอยู่ ควรตากให้แห้งก่อนควรเก็บเสื่อกกไว้ในที่แห้งและแสงแดดส่องถึง

การกำจัดเชื้อราบนเสื่อกก ทำได้ง่ายๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ยังสามารถหาได้ตามบ้าน ซึ่งเป็นการยืดอายุการใช้เสื่อกก แต่ถ้าไม่อยากมีปัญหาเรื่องเชื้อราบนเสื่อกก ลองเปลี่ยนมาใช้เสื่อกกพลาสติกของ YSJ Mat ที่ทำความสะอาดง่าย สีสันสดใส ทนทาน เป็นมิตรต่อการใช้งาน ตอบสนองความต้องการได้อย่างมาก

Tel: +66 616250958 (Mobile)

Tel: +6634 473414 (Office)

Email: yongsengjan@gmail.com

Facebook : ysjmat

EnglishThailand