วันพระ วาระแห่งการทำบุญ…ถวาย “เสื่อ” เข้าวัด

ปัจจุบัน รูปแบบการทำบุญของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ต้องการสะสมเสบียงบุญนั้นมีหลายรูปแบบ นอกจากการถวายสังฆทาน ข้าวสารอาหารแห้งแล้ว การถวายเครื่องปูลาดเช่น “เสื่อ” เข้าวัด ก็ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภิกษุ สามเณร